ตรีเพชรอีซูซุ

Juntech_Dorma_BTS84_Isuzu_01 Juntech_Dorma_BTS84_Isuzu_02

Juntech_Dorma_BTS84_Isuzu_03

งานเปลี่ยนโช๊คฝังพื้นและตัวหนีบกระจกล่าง Dorma BTS84 + PT10

6 Oct
2014
Posted in: Condominium, Floor Spring, Patch Fittings
By    Comments Off

The Address Chidlom

Juntech_VVP_FC34_TheAddressC_01 Juntech_VVP_FC34_TheAddressC_02

Juntech_VVP_FC34_TheAddressC_03

งานเปลี่ยนโช๊คฝังพื้นและตัวหนีบกระจกล่าง VVP FC34 + FT10 สำหรับประตูทางเข้าออกของคอนโด

1 Sep
2014
Posted in: คลินิก, บริษัท
By    Comments Off

บริษัท เคมีเอเซีย จำกัด

Juntech_VVP_FC34_Chemasia_01 Juntech_VVP_FC34_Chemasia_02

Juntech_VVP_FC34_Chemasia_03

งานเปลี่ยนโช๊คฝังพื้นและตัวหนีบกระจกล่างจากเดิม Dorma เป็น VVP FC34 + FT10

30 Jul
2014
Posted in: คลินิก
By    Comments Off

คลินิกทันตกรรม แอ๊บโซลูท

Juntech_VVP_FC34_Absolute_01 Juntech_VVP_FC34_Absolute_02

Juntech_VVP_FC34_Absolute_03

เปลี่ยนโช๊คฝังพื้นและตัวหนีบกระจกล่าง VVP FC34 + FT10 สำหรับประตูเข้าออกหน้าคลินิก

22 Jul
2014
Posted in: ศูนย์การค้า
By    Comments Off

Paradise Park (พาราไดซ์ พาร์ค)

Juntech_Diamond1000_Paradise_01  Juntech_Dorma_BTS80_Paradise_02

Juntech_Dorma_BTS80_Paradise_03  Juntech_Dorma_BTS80_Paradise_04

เปลี่ยนโช๊คฝังวงกบนน Diamond 1000 จำนวน 1 บาน และเปลี่ยนโช๊คฝังพื้น Dorma BTS80 สำหรับบานประตูทางเข้าออกที่จอดรถ 4 บาน