บริษัท

now browsing by category

 

MSIG

เปลี่ยนโช๊คฝังพื้นสำหรับประตูบานสวิง VVP FC34 จำนวน 2 ชุด

Janssen (Johnson & Johnson)

เปลี่ยนโช๊คประตูฝังพื้น DORMA BTS84 จำนวน 1 ชุด และ VVP FC34 จำนวน 3 ชุด ที่ Janssen นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

 

e-Government Agency

เปลี่ยนโช๊คฝังพื้น VVP FC34 และตัวหนีบกระจกล่าง FT10 สำหรับประตูบานกระจกเปลือย จำนวน 1 ชุด

 

UZMA Consulting Limited

vvp_fc34_uzma_01 vvp_fc34_uzma_02

vvp_fc34_uzma_03 vvp_fc34_uzma_04

งานเปลี่ยนโช๊คฝังพื้น VVP FC34 และตัวหนีบกระจกล่าง VVP FT10 บริเวณประตูหน้า

@บริษัท อุซมา คอนซัลติ้ง จำกัด (UZMA Consulting Limited)

MSD (Thailand) Ltd. @Central World

dorma_its96_msd_05 dorma_its96_msd_06

งานเปลี่ยนโช๊ค DORMA ITS96 ที่ MSD (Thailand) Ltd. @Central World

 

error: